Kai mokykla pašaukia

Saulėtą birželio 17 dienos rytą Šaukėnų miestelis sujudo lyg bičių avilys. Iš visų Lietuvos pakraščių į gimtąjį kraštą subūrė  ir jaunus, ir senus Šaukėnų  baltuolė  burė – mokykla, švenčianti 150 metų jubiliejų.
Šventė prasidėjo Šaukėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, kur parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius aukojo šv. Mišias.

Eksperimentai vokiečių kalba pradinėse klasėse

Mokslo metų pabaiga – tinkamas metas netradicinei veiklai, eksperimentams. Tad dalinuosi  savo nauja patirtimi :). Gegužės 24 d. vedžiau atvirą pamoką 2 kl. mokinių  grupei tema "Kodėl plaukia laivai? (Warum schwimmen Schiffe?)", panaudojant gautą Goethe's instituto medžiagą „Eksperimentai vokiečių kalba pradinėse klasėse“.

Edukacinė išvyka „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai”

Baigiantis mokslo metams, Kelmės krašto muziejus pakvietė mokinius į edukacinę išvyką, kurios metu buvo lankomasi P. Višinskio memorialinėje sodyboje ir Užvenčio kraštotyros muziejuje. Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis V. Kaktyte ir R. Drungėliene dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Povilo Višinskio gyvenimas ir veikla”, atliko įvairias užduotis susijusias su P. Višinskio politine, kultūrine ir visuomenine veikla.

Šaukėnų mokyklai – 150 metų

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje įvyko renginys  „Šaukėnų mokyklai –150 metų”. Renginyje buvo apdovanoti mokiniai, užėmę prizines vietas įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose, padėkota juos ruošusiems mokytojams.  

Ketvirtokų išleistuvės

Baigiantis mokslo metams ketvirtokai  tėvelius ir mamytes, močiutes ir senelius, sesutes ir broliukus pakvietė į  išleistuvių šventę. Į saulės apšviestą ir tėvelių išpuoštą salę linksmi ir pakylėti rinkosi svečiai. Jau pirmieji posmai nuteikė prisiminimams. Skambėjo melodingos dainos, prasmingi žodžiai. Ketvirtokai gražiausius padėkos žodžius skyrė tėveliams, mokytojoms. Atsisveikinant su vaikyste, visus labai pradžiugino trečiokų sveikinimai, jų dovanoti žaidimai. Šiemet pradinio ugdymo pažymėjimus mokyklos direktorė Rima Andrulienė  įteikė 22 ketvirtiokams.

Šaukėnų mokykla švęs 150 metų jubiliejų!

2017 m. birželio 17 d. Šaukėnų mokykla švęs 150 metų jubiliejų.

Maloniai kviečiame buvusius mokytojus, mokinius, visus, kuriems
brangus žodis „mano mokykla“, atvykti į Šaukėnų mokyklos, dabar
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos, šventę:
11 val. Šv. mišios Šaukėnų Švč. Trejybės bažnyčioje;
1230 val. iškilminga dalis gimnazijos aktų salėje;
16 val. laidų susitikimai.

Lauksime Jūsų !
Nuoširdžiai
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio
gimnazijos bendruomenė

Atsiliepkite, rašykite, skambinkite:
saukenu.gimnazija@gmail.com, tel. Nr. +370 427 55 242

Šypsena :)

Artėjant  Šaukėnų mokyklos jubiliejui pradinių klasių mokinukai  sumanė pasveikinti visus sukurdami  didžiulę šypseną. Po pamokų visi susirinkome į lauko klasę. Ten vaikai čiupo šieną ir pynė ilgą virvę. Likusieji bėgo į artimiausią pievą skinti pienių žiedų. Iš šieno virvių sudėjome skaičių 150. Būtent  šį jubiliejų švenčia mūsų mokykla. Į skaičių vidurį pripylėme daugybę pienių žiedų. Žinoma, viską vainikavo didžiulė šypsena. Visi  labai apsidžiaugėme  gautu rezultatu. Ši dovana visus  džiugino keletą dienų.

4 klasės mokiniai  Justas Tamašauskas ir Aurelija Vyšniauskaitė 

Paskutinio skambučio šventė

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje įvyko paskutinio skambučio šventė, kurią abiturientams surengė III G klasės mokiniai ir jų auklėtoja I. Vitauskienė. Renginį vedė III G klasės mokiniai A. Kriščiūnaitė ir K. Virmauskas.

Kūrybinė popietė „Po žydinčia obelim“

Gegužės 22 dieną Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos lauko klasėje įvyko kūrybinė popietė „Po žydinčia obelim“. Popietėje dalyvavo 5, 7 ir III G  klasių mokiniai. Kūrybinę popietę mokiniams organizavo lietuvių kalbos mokytojos metodininkės I. Vitauskienė ir L. Brajinskienė. Mokiniai, iš anksto pasiruošę šiai popietei, skaitė įvairių autorių eilėraščius apie mokyklą, pavasarį, artėjančią vasarą, gamtos grožį. Vėliau patys bandė sukurti bent po vieną eilėraštį pasirinkta tema.

Dėmesio!

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUS
Skelbia mokinių priėmimą 2017–2018 m. m.

I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:

- fortepijono (8 m. mokymo programa);
- smuiko (8 m. mokymo programa);
- gitaros (8 m. mokymo programa);
- pučiamųjų: išilginės fleitos (8 m. mokymo programa);
- chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
- solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

II. Į neformalaus ugdymo trumpalaikes programas:

- ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);
- mėgėjų (instrumentų, vokalo);
-  meninės saviraiškos ugdymo ( gitaros instrumento, kompiuterinių muzikos technologijų)

Priėmimas vyks:
GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUJE 107 kab. (I AUKŠTE)
2017 m. gegužės 29 d. 14 val.
Mokslas mokamas.

Puslapiai