Šypsena :)

Artėjant  Šaukėnų mokyklos jubiliejui pradinių klasių mokinukai  sumanė pasveikinti visus sukurdami  didžiulę šypseną. Po pamokų visi susirinkome į lauko klasę. Ten vaikai čiupo šieną ir pynė ilgą virvę. Likusieji bėgo į artimiausią pievą skinti pienių žiedų. Iš šieno virvių sudėjome skaičių 150. Būtent  šį jubiliejų švenčia mūsų mokykla. Į skaičių vidurį pripylėme daugybę pienių žiedų. Žinoma, viską vainikavo didžiulė šypsena. Visi  labai apsidžiaugėme  gautu rezultatu. Ši dovana visus  džiugino keletą dienų.

4 klasės mokiniai  Justas Tamašauskas ir Aurelija Vyšniauskaitė 

Paskutinio skambučio šventė

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje įvyko paskutinio skambučio šventė, kurią abiturientams surengė III G klasės mokiniai ir jų auklėtoja I. Vitauskienė. Renginį vedė III G klasės mokiniai A. Kriščiūnaitė ir K. Virmauskas.

Kūrybinė popietė „Po žydinčia obelim“

Gegužės 22 dieną Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos lauko klasėje įvyko kūrybinė popietė „Po žydinčia obelim“. Popietėje dalyvavo 5, 7 ir III G  klasių mokiniai. Kūrybinę popietę mokiniams organizavo lietuvių kalbos mokytojos metodininkės I. Vitauskienė ir L. Brajinskienė. Mokiniai, iš anksto pasiruošę šiai popietei, skaitė įvairių autorių eilėraščius apie mokyklą, pavasarį, artėjančią vasarą, gamtos grožį. Vėliau patys bandė sukurti bent po vieną eilėraštį pasirinkta tema.

Dėmesio!

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUS
Skelbia mokinių priėmimą 2017–2018 m. m.

I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:

- fortepijono (8 m. mokymo programa);
- smuiko (8 m. mokymo programa);
- gitaros (8 m. mokymo programa);
- pučiamųjų: išilginės fleitos (8 m. mokymo programa);
- chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
- solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

II. Į neformalaus ugdymo trumpalaikes programas:

- ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);
- mėgėjų (instrumentų, vokalo);
-  meninės saviraiškos ugdymo ( gitaros instrumento, kompiuterinių muzikos technologijų)

Priėmimas vyks:
GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUJE 107 kab. (I AUKŠTE)
2017 m. gegužės 29 d. 14 val.
Mokslas mokamas.

Rašinių konkursas „Skambučio pakviesti“

Artėjant Šaukėnų mokyklos 150 – ajam jubiliejui, gimnazijoje buvo organizuojamas rašinių konkursas „Skambučio pakviesti“. Mokiniai noriai dalyvavo šiame konkurse. Rašinius rašė 5 klasės mokinės  E. Milkintaitė,  R. Alasauskaitė, A. Turskytė , 6 klasės mokiniai K. Lavickas E. Brajinskaitė , 8 klasės mokinė S. Račko ir  III G klasės mokinė D. Lileikytė (mokytoja L. Brajinskienė). Šiame konkurse  noriai dalyvavo ir gražius rašinėlius parašė 7 klasės mokinės Š. Pikturnaitė, R. Baltrušaitytė, E. Šataitė,  F. Magdušauskaitė, L. Babajeva.

Daugiausiai knygų skaitę mokiniai

Gegužės 23 dieną bibliotekininkė Ilona Ramanauskienė į skaityklą pakvietė daugiausiai šiais mokslo metais perskaičiusius 4 klasės mokinius ir mokinius, kurie pristatė knygos iliustracijas. Visi, pasiskirstę į dvi komandas, atliko įvairias užduotis: galvojo eilėraščiams trūkstamus žodžius, spėjo šaradas, galvojo pagal duotas užuominas žodžius. Nugalėjo, aišku, draugystė ir gera nuotaika, o mokiniai buvo apdovanoti saldžiais prizais. Daugiausiai knygų perskaičiusi A.Vyšniauskaitė apdovanota  dar ir knyga vasaros skaitymui.

Vyr. bibliotekininkė   Ilona Ramanauskienė 

Tarptautinis edukacinis konkursas „Olympis 2017 – Pavasario sesija“

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokiniai šiais mokslo metais ypač aktyviai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2017 – Pavasario sesija“. Mokiniams bus įteikti net 9 medaliai, 73 diplomai ir 32 padėkos (išsamesni dalyvių rezultatai skelbiami svetainės www. Olympis. lt puslapyje čia).

„IŠLIKIMO NAKTIS: ĮVEIK ARBA PASIDUOK“

2017 metų balandžio 28 dieną Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokinių komitetas suorganizavo vienos nakties stovyklą „Išlikimo naktis: įveik arba pasiduok“. Renginyje dalyvavo apie 70 mokinių, sulaukėme svečių ir iš kitų mokyklų. Stovyklos „Išlikimo naktis: įveik arba pasiduok“ pradžioje gimnazijos direktorė R. Andrulienė ir pavaduotoja ugdymui A. Sutkienė pasveikino gimnazijos pirmūnus.

Skaitymo mėnuo

Balandžio mėnuo gimnazijoje buvo paskelbtas skaitymo mėnesiu 2-IIG kl. mokiniams. Jie pamokų metu ir laisvalaikiu skaitė knygas ir jas iliustravo. Aktyviausi buvo 6 kl. ( piešė  labiausiai patikusios knygos iliustraciją),  IIG kl. ( iliustravo per lietuvių kalbos pamokas skaitytą kūrinį- Homero,, Odisėją) ir IG kl. ( iliustravo pasaką ,,Eglė-žalčių karalienė) mokiniai. Aktyviausi 2 ir 3 kl. skaitytojai gegužės 05 d. buvo pakviesti į skaityklą žaidimui ,,Protų mūšis“. Jie atliko įvairias užduotis: prie knygų pavadinimų reikėjo sudėlioti autorius, įminti mįsles, išspręsti šaradas.

Viktorina - konkursas „Šaukėnų mokyklai - 150“

Pasitinkant mokyklos jubiliejų, balandžio 26d. organizavome 5–3G klasėms viktoriną - konkursą „Šaukėnų mokyklai - 150“. Prieš konkursą moksleiviams buvo sudaryta galimybė apsilankyti mokyklos muziejuje ir susipažinti ar prisiminti jos istoriją. Vedantieji 3G klasės mokiniai, Julija Šlimaitė ir Klaudijus Virmauskas, pristatė mokyklos istoriją. Mokytojos R. Drungėlienė, R. Pešelienė, V. Kučinskienė paruošė ir pateikė moksleivių komandoms užduotis. Nugalėjo draugystė. Klasėms įteiktos saldžios dovanėlės.

Puslapiai