Kvietimas į Rugsėjo 1-osios šventę

Kelmės rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo 1 d.  18.00 val.  organizuoja Rugsėjo 1-osios šventę mūsų rajono darželinukams, mokiniams, tėveliams, mokytojams.

Vaikų vasaros stovykla „Spalvos vaikams“

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pradinių klasių mokiniai šią vasarą pradėjo kiek neįprastai – geriausiai besimokantys 1–4 klasių mokiniai buvo pakviesti birželio 5–14 d. į vaikų vasaros stovyklą „Spalvos vaikams“. Ši stovykla, bendradarbiaujant Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai su Kelmės specialiąja mokykla, buvo organizuota Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, Švietimo mainų paramos fondo vykdoma neformalaus ugdymo projekto TAPK (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.) metu, finansavus Europos socialiniam  fondui. Programoje dalyvavo 30 vaikų.

Knygų namelis Šaukėnuose

Gimnazijos abiturientas Matas Valantukevičius (vadovas  mokytojas Vytautas Mažulis) kaip technologijų brandos egzamino baigiamąjį darbą pagamino „Knygų namelį”, kuris pastatytas seniūnijos teritorijoje.

Kai mokykla pašaukia

Saulėtą birželio 17 dienos rytą Šaukėnų miestelis sujudo lyg bičių avilys. Iš visų Lietuvos pakraščių į gimtąjį kraštą subūrė  ir jaunus, ir senus Šaukėnų  baltuolė  burė – mokykla, švenčianti 150 metų jubiliejų.
Šventė prasidėjo Šaukėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, kur parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius aukojo šv. Mišias.

Eksperimentai vokiečių kalba pradinėse klasėse

Mokslo metų pabaiga – tinkamas metas netradicinei veiklai, eksperimentams. Tad dalinuosi  savo nauja patirtimi :). Gegužės 24 d. vedžiau atvirą pamoką 2 kl. mokinių  grupei tema "Kodėl plaukia laivai? (Warum schwimmen Schiffe?)", panaudojant gautą Goethe's instituto medžiagą „Eksperimentai vokiečių kalba pradinėse klasėse“.

Edukacinė išvyka „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai”

Baigiantis mokslo metams, Kelmės krašto muziejus pakvietė mokinius į edukacinę išvyką, kurios metu buvo lankomasi P. Višinskio memorialinėje sodyboje ir Užvenčio kraštotyros muziejuje. Mūsų gimnazijos mokiniai kartu su mokytojomis V. Kaktyte ir R. Drungėliene dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Povilo Višinskio gyvenimas ir veikla”, atliko įvairias užduotis susijusias su P. Višinskio politine, kultūrine ir visuomenine veikla.

Šaukėnų mokyklai – 150 metų

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje įvyko renginys  „Šaukėnų mokyklai –150 metų”. Renginyje buvo apdovanoti mokiniai, užėmę prizines vietas įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose, padėkota juos ruošusiems mokytojams.  

Ketvirtokų išleistuvės

Baigiantis mokslo metams ketvirtokai  tėvelius ir mamytes, močiutes ir senelius, sesutes ir broliukus pakvietė į  išleistuvių šventę. Į saulės apšviestą ir tėvelių išpuoštą salę linksmi ir pakylėti rinkosi svečiai. Jau pirmieji posmai nuteikė prisiminimams. Skambėjo melodingos dainos, prasmingi žodžiai. Ketvirtokai gražiausius padėkos žodžius skyrė tėveliams, mokytojoms. Atsisveikinant su vaikyste, visus labai pradžiugino trečiokų sveikinimai, jų dovanoti žaidimai. Šiemet pradinio ugdymo pažymėjimus mokyklos direktorė Rima Andrulienė  įteikė 22 ketvirtiokams.

Puslapiai