Gimnazijos mokiniai protų mūšyje „Kartu mes Lietuva“

Internete galima aptikti žodžius: „Pakviesčiau tave į protų mūšį, bet matau tu neturi ginklo“. Kovo 10 dieną, Šaukėnų Vlado Pūtvio Pūtvinskio gimnazijos komanda – mokiniai Benediktas Drungėla (1g kl.), Gerardas Remeikis (1g kl.), Klaudijus Virmauskas (2g kl.), Karolina Lenkauskaitė (4g kl.), istorijos mokytoja Rainolda Drungėlienė ir tėvų atstovė Svaja Lenkauskienė dalyvavo edukaciniame konkurse – protų mūšyje  „Kartu mes Lietuva“, kurį organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos moksleivių sąjunga ir Lietuvos mokinių parlamentas.

Mūsų gimnazijos mokytoja Jūratė Gotautienė – apskrities konkurso finalininkė

Jau tradicija tapo kiekvienų metų pradžioje rinkti labiausiai nusipelniusią Šiaulių apskrities moterį – „Moterį Saulę - 2015”. Šiais rinkimais norima paskatinti ir išreikšti padėką toms moterims, kurios per  2015 metus padarė daugiau nei joms priklausė pagal profesiją ar pareigas, kurios daugelį darbų atliko be atlyginimo ir taip savo asmeniniu indėliu prisidėjo prie Šiaulių krašto garsinimo. Tokius rinkimus jau aštuntą kartą organizavo Šiaulių televizija.

PAREMKIME MŪSŲ GIMNAZIJOS JAUNUOSIUS KRAŠTOTYRININKUS

Mo­bi­li­za­ci­jos ir pi­lie­ti­nio pa­sip­rie­ši­ni­mo de­par­ta­men­to prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to bei Lie­tu­vos is­to­ri­jos mo­ky­to­jų aso­cia­ci­ja or­ga­ni­zavo nau­ją ir ori­gi­na­lų na­cio­na­li­nį mo­ki­nių kon­kur­są „Praei­ties stip­ry­bė – da­bar­čiai“. Dalyvauti jame mūsų gimnaziją pakvietė ir paragino geras mūsų bičiulis, minėto departamento darbuotojas, buvęs Lietuvos šaulių sąjungos vadas, atsargos plk./ltn. Juozas Širvinskas.

DAINŲ DAINELĖ - 2016 VILNIUJE

Mūsų gimnazijos muzikos skyriaus mokiniai Eglė Baltrušaitytė (Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, 7 kl.)  ir Tomas Brazlauskas (Vidsodžio pagrindinė mokykla, 8 kl.) puikiai atstovavo mūsų mokyklas, rajoną Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse  „Dainų dainelė“ , įveikė visus atrankos etapus, nuvyko į Lietuvos televiziją (LRT), kur buvo padaryti jų atliekamų dainų įrašai. Šių metų „Dainų dainelės“ penktąjį konkursinį koncertą, dalyvaujant mūsų atlikėjams, galima pamatyti per LRT šį sekmadienį, kovo 13 d., 11 val.

EGIDIJUS VALČIUKAS - EUROPOS ČEMPIONAS IR PASAULIO REKORDININKAS

Mūsų gimnazijos 3G klasės mokinys Egidijus Valčiukas Tartu mieste Estijoje tapo Europos čempionu ir gerino pasaulio rekordus. Ką apie E. Valčiuką rašo portalas lrytas.lt, galite rasti čia.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS RENGINIAI

Artėjant valstybinėms šventėms, kyla klausimas: kaip jas prasmingai pažymėti, kaip puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei patriotiškumą, skatinti mokinių siekį kurti Tėvynės labui. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos bendruomenė nuolat ieško naujų formų, saviraiškos galimybių.
Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, viena žymiausių datų mūsų valstybės istorijoje. Jai paminėti mūsų gimnazijoje buvo skirta nemažai renginių.

Rajoninės bendrojo lavinimo mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybos

Vasario 8 d. Šaukėnų Vlado Putvio - Putvinskio gimnazijos sporto salėje vyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybos, kuriose varžėsi keturios rajono mokyklos.Varžybos buvo asmeninės ir komandinės. Komandines varžybas laimėjo Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos komanda surinkusi 110 taškų, antrąją vietą iškovojo šeimininkai Šaukėnų Vlado Putvio - Putvinskio gimnazijos komanda su 108 taškais, treti - Kražių gimnazija - 94 taškai. Varžybose dalyvavo ir Pakražančio gimnazijos jaunieji stipruoliai, kurie komandų tarpe liko ketvirti.

Bėgikė Deimantė Kneižytė antra Lietuvoje

Lietuvos lengvosios atletikos jaunučių pirmenybėse, Deimantė Kneižytė,  laimėjo sidabro medalį. Plačiau čia

Rajoninis ,,Žynio” konkursas

Sausio 27 d. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje vyko tradicinis ,,Žynio” konkursas. Į šį konkursą šiemet susirinko net 99 mokiniai iš įvairių Kelmės rajono mokyklų. Dar niekuomet nebuvome sulaukę tokio gausaus būrio mokinių, pretenduojančių į ,,Žyniuko“ (5-8 kl. mok.) ir ,,Žynio” (9-12 kl. mok.) titulus.

Puslapiai