Rajono socialinių pedagogų metodinė diena Šaukėnuose

Balandžio 27 d. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje vyko rajono socialinių pedagogų metodinė diena „Popamokinės veiklos įtaka žalingų įpročių prevencijai“.
Susirinkusias socialines pedagoges pasveikino gimnazijos vokalinė- instrumentinė grupė „Niekonegalvokim“, muzikinį kūrinį pianinu atliko IG kl. mokinys Gerardas Remeikis (muzikos mokyt. A. Kalinčikas).

Pirmūnų ekskursija į Kauną

Balandžio 21 d.  rytą į gimnaziją rinkosi pradinių klasių mokslo pirmūnai. Jų laukė ekskursija į Kauną. Aktų salėje gimnazijos direktorius A.Armalis įteikė pirmūnų pažymėjimus, palinkėjo geros kelionės, įdomių įspūdžių. Prie gimnazijos  jau laukė didelis autobusas. Važiuojant netrūko smagaus šurmulio,draugiškų pokalbių, dainų.

„DAROM 2016“

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 5, 7 klasių mokiniai su mokytoja Romute Pešeliene ir socialine pedagoge Jurgita Alasauskiene, dalyvavo  aplinkos švarinimo akcijoje „DAROM 2016“.

Visi darbingai nusiteikę išėjome iš gimnazijos švarinti Juodlės miško kelkraščių, aikštelių, ežero pakrantės ir kalno. Susirinkę ant Juodlės kalno pasiskirstėme darbo zonomis, išklausėme mokytojos R. Pešelienės patarimų kaip rinkti ir rūšiuoti šiukšles.

Išvyka į Vilnių

„Patiko viskas, tik trūko laiko“, – tokie žodžiai bene dažniausiai skambėjo grįžtant namo iš pirmūnams dovanotos ekskursijos į Vilnių. Sakoma, jog mokomės tik dėl savęs, bet sulaukti dovanų už įdėtą darbą visuomet labai malonu. Antri metai iš eilės Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos 5-IVG klasių mokslo pirmūnai vyksta į sostinę. Šiais metais už šią kelionę nuoširdžiai dėkojame  Seimo narei Almai Monkauskaitei, kuri finansavo mūsų kelionės išlaidas.

2 % PARAMA ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJAI

DĖL 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO SKYRIMO ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJAI

Pilietinio sąmoningumo ir istorijos diena

Tuo metu, kai dauguma Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokinių vertėsi miegoti ant kito šono, grupelė aktyviausių gimnazistų kėlėsi jau apie 4 valandą nakties ir skubėjo į mokyklinį autobusą. Dėka Julijos Šlimaitės, Klaudijaus Virmausko, Deimantės Lileikytės, Raimondos Andrulytės, Karolinos Lenkauskaitės aktyvumo ir mokytojų Rainoldos Drungėlienės, Aido Kalinčiko bei direktoriaus Algimanto Armalio paskatinimo, vykome į Vilnių – „Pilietinio sąmoningumo ir istorijos dieną“.

Dalyvavimas projekte

Jau antri mokslo metai mūsų gimnazija dalyvauja respublikiniame NMVA projekte „Besimokantys mokytojai - besimokantys mokiniai“. Be mūsų šiame projekte dalyvauja dar 10 Lietuvos mokyklų: Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, Kauno Kovo 11-osios  gimnazija, Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla, Utenos Krašuonos progimnazija, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija, Kėdainių r. Šėtos gimnazija, Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija,  Vilniaus Abraomo Kulviečio gimnazija, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla, Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija.

Išvyka į Žemaitiją

Saulėtą kovo 23-iosios rytą tradiciškai mūsų gimnazijos darbuotojai išsiruošė į kelionę po Lietuvą. Šįsyk pasirinkta Žemaitija bei jos sostinė- Telšiai. Buvo nuspręsta aplankyti Šatrijos kalną, Luokės gimnaziją, Rainių Kančios koplyčią ir Rainių miškelį bei Telšių Katedrą ir žemaičių muziejų ,,Alka“.

VEIKSMO SVAITĖ BE PATYČIŲ - 2016 M.

Jau septintus metus didelis būrys Lietuvos ugdymo įstaigų aktyviai įsijungia į „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ vyksmą.
Mūsų gimnazijoje vykdoma OLWEUS prevencijos programa 3-8 kl, I-IIG kl. mokiniams ir MSG grupelių užsiėmimai gimnazijos bendruomenei.

Puslapiai