Tarptautinis mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalis – konkursas „SKRISKI, GIESMELE...“

Maloniai kviečiame į tarptautinį mokinių vokalinės sakralinės muzikos festivalį-konkursą, kuris vyks 2016 m. gruodžio 9 d., 10 val. Šaukėnų kultūros ir amatų centre.
Daugiau informacijos ir nuostatus rasite čia.

Renginys, skirtas Pasaulinei gyvūnų dienai

Spalio 4 d. - Pasaulinė gyvūnijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo, diena.
Gimnazijos biologijos mokytoja metodininkė  Virginija Valančauskienė ir gamtos mokytoja Romutė Pešelienė organizavo renginį, skirtą šiai dienai paminėti. „Mano augintinis“- tokia tema buvo pateikta mokiniams, skatinant jų kūrybiškumą,  ugdant  meilę ir atjautą mažiesiems draugams-gyvūnams.

Vladą Pūtvį–Putvinskį prisimenant...

Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio gimnazijoje iškilmingai paminėtos Šaulių sąjungos vado, humanisto, švietėjo Vlado Pūtvio–Putvinskio 143 – osios gimimo metinės. Renginį pradėjusi Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui A. Sutkienė pastebėjo, kad Vladas Pūtvis–Putvinskis buvo be galo šviesus žmogus, žymus visuomenės ir kultūros veikėjas,  patriotiniais darbais garsinęs Lietuvą.

Mokytojų diena

Šaukėnų Vlado Pūtvio–Putvinskio gimnazijoje išradingai paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Per pirmąją pamoką IVG klasės mokiniai visus  mokytojus pakvietė į šventiškai išpuoštą gimnazijos aktų salę, kur kiekvienam mokytojui kaip padėkos ženklą už įgytas žinias ir neįkainojamą gyvenimišką išmintį įteikė po rožės žiedą. 

Mūsų krašto piliakalniai

Lietuva - piliakalnių kraštas. Yra piliakalnių, kuriuos žino visi, bet yra ir tokių, kurie žinomi tik vietinio rajono ar kaimo gyventojams. Mūsų gimnazijos 5 klasės mokiniai per istorijos pamoką nusprendė aplankyti netoliese esantį Kalniškių (Biržės) piliakalnį.

Europos kalbų diena

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje įvyko iškilmingas renginys, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Renginyje dalyvavo 5 – 4G klasių mokiniai. Mokinių komandos šiam renginiui  ruošėsi iš anksto - atliko tiriamuosius darbus „Įžymūs lietuviai (rašytojai, kalbininkai, menininkai, mokslininkai, politikai) Europos tautų kultūros kontekste“. 5 klasės mokiniai pristatė Estiją, 6 klasė – Lenkiją, 7 klasė - Bulgariją, 8 klasė - Baltarusiją, 1G klasė - Lietuvą, 2G klasė -  Švediją, 3G klasė - Rusiją, o 4G klasė -  Vengriją.

Projektas „ESSD 2016“ Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje

Atsiliepdami į projektą „ ESSD 2016“ (Europos mokyklų sporto diena) mūsų 5 – IV G klasių mokiniai spalio 3 d. dalyvavo varžybose vykusiose per judriąsias pertraukas. Mokiniai atliko pratimą „lenta“ (ang. Plank).

Lengvosios atletikos varžybos

Rugsėjo 27 d. Kelmėje ,,Draugystės” parke vyko bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos rudens kroso varžybos ,,Europos mokyklų sporto dienos akcentas”. 

Tarpmokyklinės futbolo varžybos

Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktoriaus V. Monkevičiaus ir kūno kultūros mokytojo L. Šiušės  iniciatyva rugsėjo 21 d. (trečiadienį) vyko tarpmokyklinės futbolo 7x7 varžybos. Šiose varžybose dalyvavo Vidsodžio, Liolių ir Elvyravos pagrindinių mokyklų bei Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos komandos.

Puslapiai