Europos kalbų diena

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje įvyko iškilmingas renginys, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Renginyje dalyvavo 5 – 4G klasių mokiniai. Mokinių komandos šiam renginiui  ruošėsi iš anksto - atliko tiriamuosius darbus „Įžymūs lietuviai (rašytojai, kalbininkai, menininkai, mokslininkai, politikai) Europos tautų kultūros kontekste“. 5 klasės mokiniai pristatė Estiją, 6 klasė – Lenkiją, 7 klasė - Bulgariją, 8 klasė - Baltarusiją, 1G klasė - Lietuvą, 2G klasė -  Švediją, 3G klasė - Rusiją, o 4G klasė -  Vengriją.

Projektas „ESSD 2016“ Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje

Atsiliepdami į projektą „ ESSD 2016“ (Europos mokyklų sporto diena) mūsų 5 – IV G klasių mokiniai spalio 3 d. dalyvavo varžybose vykusiose per judriąsias pertraukas. Mokiniai atliko pratimą „lenta“ (ang. Plank).

Lengvosios atletikos varžybos

Rugsėjo 27 d. Kelmėje ,,Draugystės” parke vyko bendrojo lavinimo mokyklų lengvosios atletikos rudens kroso varžybos ,,Europos mokyklų sporto dienos akcentas”. 

Tarpmokyklinės futbolo varžybos

Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktoriaus V. Monkevičiaus ir kūno kultūros mokytojo L. Šiušės  iniciatyva rugsėjo 21 d. (trečiadienį) vyko tarpmokyklinės futbolo 7x7 varžybos. Šiose varžybose dalyvavo Vidsodžio, Liolių ir Elvyravos pagrindinių mokyklų bei Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos komandos.

Lengvosios atletikos varžybos

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijoje įvyko mokinių rudens lengvosios atletikos varžybos. Šia netradicinio ugdymo diena, kuri gimnazijoje organizuojama jau šeštą kartą, siekiama skatinti mokinių sveikatingumą, populiarinti lengvąją atletiką ir sportiškai pradėti naujuosius mokslo metus. Renginį organizavo kūno kultūros mokytojos K. Gotautienė ir V. Abrutienė.  Varžybose  dalyvavo 1 – 4 G klasių  mokinių komandos ir Vidsodžio pagrindinės mokyklos sportininkai.

Pradinukai - akcijos „Apibėk mokyklą“ dalyviai

 2 - 4 klasių mokiniai ir jų mokytojos dvi rugsėjo savaites dalyvauja Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro inicijuotoje akcijoje „Apibėk mokyklą“.  Pirmąją akcijos dieną pradinukai kartu su  mokytojomis džiugiai bėgo, ėjo  aplink mokyklą. Kitas dienas akcija persikėlė į mokyklos stadioną. Nuotraukose- keletas akimirkų iš šios akcijos.

Rugsėjo 1-osios šventė

RUGSĖJO 1 D.
MALONIAI KVIEČ
IAME Į ŠAUKĖNŲ
VlADO PŪ
TVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS NAUJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĘ:
9 val. ŠVENTĖ
 GIMNAZIJOS KIEME.
10-12 val. SUSITIKIMAS SU KLASIŲ
, GRUPIŲ AUKLĖTOJAIS.
Rugsėjo 1 d. mokiniai atvežami geltonu  autobusu: iš Vainagių – 7.55, Jurgoniškių 8.05, Šukiškių 8.12, Ramučių 8.17, Beržėnų 8.20, Paplėštakių 8.40, Varputėnų 8.48, Kalniškių 8.50, mėlynu autobusu: iš Paramočio 7.30, Gaugarių 7.45, Laikšių 7.50, Laiškalnio 7.52, Lykšilio (pradinukai) 8.20, Pavainiškės 8.40.

Išvyka į Anykščius

„Pasaulis yra knyga, o tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmą puslapį“. (Šv. Augustinas)

Birželio 22 dienos ankstyvas rytmetys, vakarykščiai lyta, todėl oras gaivus, sklaidosi debesys, visų keliautojų nuotaika puiki; už poros dienų Joninės, prasidės atostogos.
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktoriaus Algimanto Armalio devizas: „Pažink Lietuvą keliaudamas.“ Ir taip geltonasis autobusiukas, vairuojamas Audriaus, rieda Anykščių krašto link. Pavaduotojai ugdymui Albinai Sutkienei nereikia nė sąrašo tikrinti – važiuoja tie, kurie mėgsta keliauti.

Puslapiai