Muzikos skyrius

Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio gimnazijos Muzikos skyriuje vykdomos programos: 

1. Pradinio muzikinio formalųjį švietimas papildančio ugdymo:

  • Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

 2. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo :

  • Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

 3. Neformaliojo vaikų švietimo programos: 

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo;
  •  Mėgėjų meninio ugdymo  – gitaros instrumento programa;
  • Išplėstinio meninio ugdymo – solinio dainavimo programa;
  • Vaikų meninės saviraiškos ugdymo: gitaros  instrumento studija, chorinio dainavimo studija, kompiuterinių muzikos technologijų programa.

MUZIKOS SKYRIAUS DARBO LAIKAS
2016-2017 m.m. II pusmetis

Muzikos skyriaus 2016-2017 m.m. ugdymo planas (Word dokumentas)