Muzikos skyrius

Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio gimnazijos Muzikos skyriuje vykdomos programos: 

1. Pradinio muzikinio formalųjį švietimas papildančio ugdymo:

  • Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

 2. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo:

  • Chorinio dainavimo, solinio dainavimo, fortepijono instrumento, smuiko instrumento, gitaros instrumento, pučiamųjų (išilginės fleitos) instrumentų programos.

 3. Neformaliojo vaikų švietimo programos:

  • Ankstyvojo muzikinio ugdymo;
  • Mėgėjų meninio ugdymo  – gitaros, fortepijono, smuiko instrumento, išilginės fleitos programos
  • Išplėstinio meninio ugdymo – solinio dainavimo programa;
  • Vaikų meninės saviraiškos ugdymo: gitaros  instrumento studija, chorinio dainavimo studija.

Muzikos skyriaus 2017-2018 m.m. ugdymo planas (pdf dokumentas)
Muzikos skyriaus vedėjos Violetos Valantukevičienės veiklos einamųjų metų užduotys (pdf dokumentas)