XII tarptautinis vokalinės sakralinės muzikos festivalis-konkursas ,,Skriski, giesmele“

Gruodžio 15 dieną sakralinės muzikos gerbėjai rinkosi Šaukėnų kultūros ir amatų centre, kuriame jau 12 kartą vyko gimnazijos organizuojamas festivalis- konkursas ,,Skriski, giesmele“. Jame dalyvavo solistai, ansambliai bei chorai iš Kelmės, Šiaulių, Naujosios Akmenės, Akmenės, Kretingos, Joniškio  bei Latvijos Ikškilės vidurinės mokyklos.

Festivalį-konkursą daina pradėjo abiturientai Julija Šlimaitė bei Klaudijus Virmauskas. Gimnazijos direktorė R. Andrulienė pasveikino susirinkusius konkurso dalyvius, perskaitė Šiaulių vyskupo Jo Ekscelencijos E. Bartulio laišką bei pristatė vertinimo komisiją: pirmininkas- Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas, VDU Muzikos akademijos Dainavimo katedros vedėjas prof. T. Ladiga, narės- R. Dapšauskienė, Kauno sakralinės muzikos mokyklos muzikos mokytoja metodininkė, bei Ž. Ratinienė, Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos muzikos mokytoja metodininkė.     Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė I. Janušienė dėkojo gimnazijos bendruomenei, jau dvyliktą kartą organizuojančiai šį renginį. Šiaulių vyskupijos Jaunimo centro vadovas kun. A. Jankauskis taip pat negailėjo gražių sveikinimo žodžių susirinkusiems. Šventės dalyviai plojimais dėkojo festivalio globėjams bei rėmėjams.

Festivalyje-konkurse skambėjo adventinės giesmės, skatinančios atverti širdis meilei, gerumui, tikėjimui. Ilgai posėdžiavusi komisija negailėjo patarimų konkurso dalyviams. I vietos skirtos: Gabrielei Montvilaitei (Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyrius), jaunučių chorui ,,Spindulėlis“ (Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos muzikos skyrius), A. Rimkutei ir U. Medžiūnaitei (Šiaulių 1-oji muzikos mokykla), G. Druskelytei (Naukosios Akmenės muzikos mokykla), Ikškilės vidurinės mokyklos 5-6 klasių vokaliniam ansambliui (Latvija), E. Baltrušaitytei (Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos muzikos skyrius), vokaliniam ansambliui ,,Fresco“ (Šiaulių Romuvos gimnazija).

II vietos skirtos: V. Rimdeikaitei (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija), Šiaulių Sandoros progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupei, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos vokaliniam ansambliui, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyriaus vokaliniam ansambliui, chorui ,,Žibutė“ (Kretingos mokykla- darželis ,,Žibutė“), A. Liaudanskaitei (Šiaulių r. Kuršėnų meno mokykla), A. Mangirdui (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyrius), A. Karnišauskaitei, J. Adomaičiui ir A. Nemeikštytei (Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija), vokaliniam ansambliui ,,Sinkopės“ (Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos papildompo mokymo skyrius), Šaukėnų Vl. Pūtvio- Putvinskio gimnazijos muzikos skyriaus vokaliniam ansambliui, Ikškilės vidurinės mokyklos 8-9 klasių vokaliniam ansambliui (Latvija), P. Tamašauskaitei (Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos muzikos skyrius), A. Balsytei (Šiaulių Sandoros progimnazija).

III vietos skirtos: S. Bijanskytei (Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyrius), B. Rusakaitei (Šiaulių Sandoros progimnazija), U. Kinčinaitei (Naujosios Akmenės muzikos mokyklos Akmenės skyrius), A. Nociūtei (Akmenės r. Ventos muzikos mokykla), Akmenės r. Ventos muzikos mokyklos vokaliniam ansambliui, M. Lionaitei (Šiaulių Dainų progimnazija), Naujosios Akmenės muzikos mokyklos vokaliniam ansambliui, vokaliniam ansambliui ,,Nona“ (Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyrius), E. Kazlauskaitei (Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija), V. Kučikaitei (Joniškio r. Skaistgirio gimnazija), Šiaulių Sandoros progimnazijos liturginiam chorui, E. Valčiukaitei (Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija), E. Stankūnaitei (Kelmės r. Vaiguvos Vl. Šimkaus pagrindinė mokykla).

Konkurso dalyviai buvo apdovanoti diplomais bei rėmėjų skirtomis dovanomis.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Brajinskienė