Vlado Pūtvio-Putvinskio 144-osios gimimo metinės

Spalio 6 d. minėjome Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio 144-ąsias gimimo metines. Ta proga Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos jaunieji šauliai  (Lukas Tamoševičius, Ernestas Danilovas, Norbertas Ridikas, Gabija Žilinskaitė, Domantė Tumaitė, Arnas Pratašius ir Artūras Veryga) pagerbė šaulių sąjungos vado, humanisto, švietėjo kapą, esantį Kelmės kapinėse.
Minėjime dalyvavo  Generolo Povilo Plechavičiaus šaulių 6 rinktinės vadas Kazimieras Čiuplinskas, jo pavaduotoja Jūratė Jonikaitė-Bilotienė.
Nugrėbę lapus nuo Vlado Pūtvio-Putvinskio kapo, padėjome gėlių, uždegėme žvakutes ir pagerbėme tylos minute.
Jaunųjų šaulių vadovė Kristina Gotautienė