Vizija, misija, filosofija

GIMNAZIJOS VIZIJA

Moderni, demokratiška, atvira, šauliška, skatinanti kūrybiškumą, kurianti nuolat atsinaujinančią aplinką, puoselėjanti mokyklos tradicijas gimnazija. 

GIMNAZIJOS MISIJA

Gimnazija, ugdanti sąmoningą Lietuvos pilietį, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformalaus muzikinio ugdymo programas įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams ir mokiniams. 

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

Pats augdamas augink kitą.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

Atsakomybė. Pilietiškumas. Bendradarbiavimas. Pagarba.