Vizija, misija, filosofija

GIMNAZIJOS VIZIJA

- MODERNI, ATVIRA KAITAI, SAVO VEIKLOJE BESIVADOVAUJANTI HUMANISTINĖMIS, DEMOKRATINĖMIS VERTYBĖMIS, DIEGIANTI NAUJAS TECHNOLOGIJAS IR MAKSIMALIAI TENKINANTI BENDRUOMENĖS POREIKIUS, TEIKIANTĮ MUZIKINĮ UGDYMĄ MOKYMO ĮSTAIGA.

GIMNAZIJOS MISIJA

 - BŪTI ŠVIETIMO INSTITUCIJA, TEIKIANČIA PRADINĮ, PAGRINDINĮ, VIDURINĮ, NEFORMALŲJĮ MENINĮ UGDYMĄ,  UGDYTI DORĄ, IŠSILAVINUSĮ,  KŪRYBINGĄ, KRITIŠKAI MĄSTANTĮ, ATSAKINGĄ, GEBANTĮ TEORINES ŽINIAS PRITAIKYTI PRAKTIKOJE, MOKANTĮ PRITAPTI PRIE BESIKEIČIANČIOS VISUOMENĖS,  ATVIRĄ PASAULIO VERTYBĖMS BEI  IŠLAIKANTĮ TAUTINĘ, PATRIOTINĘ SAVIMONĘ LIETUVOS PILIETĮ.

GIMNAZIJOS FILOSOFIJA

TIK PATS AUGDAMAS GALI AUGINTI KITĄ; NEUŽTENKA NORĖTI, REIKIA VEIKTI.

GIMNAZIJOS VERTYBĖS

- PROFESIONALUMAS, ATSAKOMYBĖ, BENDRADARBIAVIMAS, KŪRYBIŠKUMAS.