Viešieji pirkimai

2019 m.viešųjų pirkimų planas (pdf dokumentas)

2018 m.viešųjų pirkimų planas (pdf dokumentas)

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 2017 m. planuojamų viešųjų pirkimų planas (pdf dokumentas)

Informacija apie mažos vertės pirkimus

Pirkimo-pardavimo sutartys

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos informacija apie vykdomus pirkimus 2016 m. (rugsėjo–gruodžio mėn.)

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mažos vertės pirkimų vykdymo tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdf dokumentas)

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (pdf dokumentas)

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos šilumos įrenginių  nuomavimas eksploatavimas ir šilumos energijos tiekimas mokyklos pastatų šildymui (Wordo dokumentas).

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos mokinių mokamo ir nemokamo  maitinimo paslaugos pirkimas (Wordo dokumentas).

Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos 2016 m. planuojamų viešųjų pirkimų planas (Wordo dokumentas).

Elektros energijos supaprastintas atviras pirkimas.

Gimnazija paskelbė elektros energijos supaprastintą atvirą pirkimą 2015–2016 metams, vertinimo kriterijus – mažiausia kaina. Su pirkimo sąlygomis galite susipažinti čia.