Vaikų vasaros stovykla „Spalvos vaikams“

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pradinių klasių mokiniai šią vasarą pradėjo kiek neįprastai – geriausiai besimokantys 1–4 klasių mokiniai buvo pakviesti birželio 5–14 d. į vaikų vasaros stovyklą „Spalvos vaikams“. Ši stovykla, bendradarbiaujant Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai su Kelmės specialiąja mokykla, buvo organizuota Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, Švietimo mainų paramos fondo vykdoma neformalaus ugdymo projekto TAPK (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.) metu, finansavus Europos socialiniam  fondui. Programoje dalyvavo 30 vaikų.

Stovyklos dalyviai, padedant vadovėms Ligytai, Jūratei, Snieguolei, Jurgitai, Rasai ir Violetai įgijo žinių, plėtė savo akiratį, mokėsi būti kartu, sveikai gyventi. Dalyvavo Kelmės sveikatos centro specialistės Audronės  paskaitoje, kurioje sužinojo ir išmoko kaip saugiai elgtis vasarą, kad neatsitiktų nelaimė, ką valgyti, kad būtum sveikas ir energingas. Šaukėnų kultūros ir amatų centre mokėsi pažinti savo emocijas, kaip nusiraminti kuriant ir spalvinant mandalas, mokėsi austi juostas, lipdyti iš molio. Išvykų, žygių, ekskursijų metu vaikai aplankė ir susipažino  ne tik su Šaukėnų krašto gamtos paminklais (Vainagių, Biržės piliakalniai, Martyno akmuo, Pustlaukio duobė, Juodlė), bet  kopė į Šatrijos, Medvėgalio, Moteraičio piliakalnius, sužinojo padavimų apie juos, aplankė Kurtuvėnus, Gyvąjį žirgo muziejų, Varnių Žemaičių vyskupystės muziejų, savo jėgas išmėgino žygiuodami Vainagių miško taku (4,5 km ilgio trasa), aktyviai dalyvavo turininguose vakaro renginiuose: skaitė knygas, bendravo tarpusavyje, prie laužo,  žaidė stalo, sportinius žaidimus  atnaujintame Šaukėnų sporto aikštyne prie tvenkinio.

Stovyklos uždarymo proga visiems edukacinės programos vaikų stovykla „Spalvos vaikams“ stovyklautojams, buvo įteikti neformalaus projekto TAPK dalyvių pažymėjimai.  Už  pasiekimus stovykloje dalyviai buvo pamaloninti suvenyrais ir prizais. Susirinkusiems tėveliams stovyklautojai pristatė savo pieštus „filmukus“ stovyklos „Spalvos vaikams“ įsimintiniausios akimirkos.

Jūratė Gotautienė