Teisinė informacija

TEISĖS AKTAI,
reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą

ĮSTATYMAI

 

ŠVIETIMO SISTEMOS PRIORITETINĖS KRYPTYS

BENDRIEJI PLANAI

2011-2013 metų bendrasis pradinio ugdymo programos ugdymo planas 2011-06-07 įsakymas Nr.V-1017 

UGDYMOPROGRAMOS. VERTINIMAS

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

SPECIALUSIS UGDYMAS

MOKYTOJŲ KOMPETENCIJA

MOKYTOJŲ DARBO APMOKĖJIMAS

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2011-07-19 Nr.V-1315

KITI DOKUMENTAI

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI