Specialusis pedagogas

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

  • Padėti bendrojo lavinimo mokyklos mokytojams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi negalių ir sunkumų.
  • Parinkti optimalius SUP mokinių ugdymo metodus.
  • Esant reikalui keisti arba pritaikyti Bendrąsias programas.
  • Teikti SUP mokiniams, jų tėvams ir mokytojams kvalifikuotą pedagoginę pagalbą.
  • Padėti pažinti ir tobulinti SUP mokinių gebėjimus, sudaryti sąlygas juos tobulinti.
  • Sudaryti sąlygas SUP mokiniams integruotis ir ugdytis bendrojo lavinimo įstaigoje.
  • Rengti SUP mokinius savarankiškam gyvenimui.
  • Vykdant programą, bendradarbiauti su mokytojais, mokinių tėvais ar globėjais, su kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

DARBO LAIKAS 2018-2019 M.M.

Savaitės diena

Darbo laikas Pietų pertrauka Darbo laikas

Pirmadienis

800 - 1200 1200 - 1230 1230 - 1430

Antradienis

800 - 1200 1200 - 1230 1230 – 1530

Trečiadienis

830 - 1200 1200 - 1230 1230 – 1430

Penktadienis

800 - 1200 - -