Socialinis pedagogas

SOCIALINIS PEDAGOGAS (FUNKCIJOS)

 • dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais.
 • bendrauja su klasių aukletojais, pedagogais, mokyklos aministracija sprendžiant moksleivių socialines-pedagogines problemas.
 • padeda pedagogams suprasti, kaip vaikų soacialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • teikia siūlimų, kaip būtų galima gerinti socialiniį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • padeda tėvams ir teisietiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius.
 • padeda tėvams gauti socialinę pagalbą.
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

PAREIGOS

 • dalyvauja nemokamo maitinimo organizavime ir savalaikiame tėvų dokumentų sutvarkyme. Tiria problemines šeimas, inicijuoja ir dalyvauja buities tyrimo aktų surašyme.
 • stebi ir analizuoja probleminių moksleivių lankomumą, pažangą, elgesį, palaiko ryšį su moskleivių tėvais.
 • atsakingas už moksleivių programų rengimą, sudaro ir koordinuoja moksleivių vasaros poilsio programą.
 • įvertina moksleivių socialines problemas ir poreikius.
 • atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką naudojimą.
 • esant reikalui, kartu su klasių aukletojais lankosi moksleivių namuose.
 • sprendžia problemas ir priima sprendimus, neperžengdamas savp profesinės kompetencijos ribų.
 • atsakingas už duomenų konfidencialumą.
 • informuoja mokyklos administraciją ir pedagogus apie susidariusią situaciją.
 • surenka informaciją ir saugo ją moskleivio asmens byloje.

DARBO LAIKAS 2016-2017 m.m.

Savaitės diena Mokinių, pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas, individualūs užsiėmimai su mokiniais mokykloje Pietų pertrauka Mokinių lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais ne mokykloje, tiriamasis ir organizacinis darbas
Pirmadienis 730 – 1130
1200 - 1400 
1130 - 1200 1400 - 1500
Antradienis 730 – 1130
1200 - 1400 
1130 - 1200 1400 - 1500
Trečiadienis 730 – 1130
1200 - 1300 
1130 - 1200 1300 - 1500
Ketvirtadienis 730 – 1130
1200 - 1300 
1130 - 1200 1300 - 1600
Penktadinis 730 – 1130
1200 - 1300 
1130 - 1200 1300 - 1500

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M.(wordo dokumentas)