Socialinis pedagogas

SOCIALINIS PEDAGOGAS (FUNKCIJOS)

 • dirba individualų darbą su vaikais, tėvais ir globėjais.
 • bendrauja su klasių aukletojais, pedagogais, mokyklos aministracija sprendžiant moksleivių socialines-pedagogines problemas.
 • padeda pedagogams suprasti, kaip vaikų soacialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą.
 • teikia siūlimų, kaip būtų galima gerinti socialiniį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
 • padeda tėvams ir teisietiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, geriau pažinti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius.
 • padeda tėvams gauti socialinę pagalbą.
 • palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.

PAREIGOS

 • dalyvauja nemokamo maitinimo organizavime ir savalaikiame tėvų dokumentų sutvarkyme. Tiria problemines šeimas, inicijuoja ir dalyvauja buities tyrimo aktų surašyme.
 • stebi ir analizuoja probleminių moksleivių lankomumą, pažangą, elgesį, palaiko ryšį su moskleivių tėvais.
 • atsakingas už moksleivių programų rengimą, sudaro ir koordinuoja moksleivių vasaros poilsio programą.
 • įvertina moksleivių socialines problemas ir poreikius.
 • atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir korektišką naudojimą.
 • esant reikalui, kartu su klasių aukletojais lankosi moksleivių namuose.
 • sprendžia problemas ir priima sprendimus, neperžengdamas savp profesinės kompetencijos ribų.
 • atsakingas už duomenų konfidencialumą.
 • informuoja mokyklos administraciją ir pedagogus apie susidariusią situaciją.
 • surenka informaciją ir saugo ją moskleivio asmens byloje.

DARBO LAIKAS 2017-2018 m.m.

Savaitės diena Konsultacijos, organizacinis darbas gimnazijoje Etikos pamokos (kab.Nr 306) Pietų pertrauka Mokinių lankymas namuose, konsultacijos tiriamasis ir organizacinis darbas už gimnazijos ribų
Pirmadienis

730 – 0950
1035–1130
1200 - 1400 

0950–1035 1130 - 1200 1400 - 1545
Antradienis 730 – 0800
0845–1130
1200 - 1345 

0800–0845
1300–1345
1355 –1440

1130 - 1200 1355 - 1630
Trečiadienis 730 – 0800
0845–1055
1210 - 1400 

0800–0845

1130 - 1200 1400 - 1630
Ketvirtadienis 730 – 1130
1200 - 1400 
- 1130 - 1200 1400 - 1600
Penktadinis 730 – 1130
1200 - 1400 
- 1130 - 1200 1400 - 1500

Atsižvelgdama į gimnazijos administracijos, pedagogų pageidavimus, pedagogė, darbo grafiką gali keisti.
Jurgita Alasauskienė, mob. 868288421, el. p. jurga.alasauskiene@gmail.com

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M.(wordo dokumentas)