Projektas ,,Atkurtai Lietuvai – 100“

Šaukėnų Vlado Pūtvio Putvinskio gimnazijoje, socialinių mokslų metodinės grupės iniciatyva, vasario pradžioje buvo pradėtas vykdyti projektas ,,Atkurtai Lietuvai-100 metų“, kurio tikslas sutelkti gimnazijos bendruomenę prasmingai ir aktyviai paminėti atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį. Šį projektą koordinavo mokytojos Romutė Pešelienė, Rainolda Drungėlienė, Violeta Kučinskienė.

Didelio susidomėjimo sulaukė trispalvės juostos pynimas, kur kiekvienas bendruomenės narys galėjo nupinti savo juostos dalelę. Baigiamajame projekto renginyje juosta išmatuota, jos ilgis 125 m. Ji bus saugoma gimnazijos istorijos muziejuje. Vyko gražiausio lietuviško vardo rinkimas. Daugiausia balsų surinko Ugniaus ir Augustės vardai. Bibliotekoje veikė literatūrinė paroda ,,Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę“ (parengė bibliotekininkė I. Ramanauskienė). Mokytoja K. Gotautienė parengė parodą ,,Pinigai, naudoti Lietuvoje 1918-2018 m.“. 7 klasės mokiniai istorijos pamokos metu tyrinėjo šio laikotarpio pinigus, nustatė, kokiame Lietuvos istorijos laikotarpyje jie buvo naudoti, kokią vertę jie turėjo.

Visos gimnazijos erdvės išpuoštos mokinių, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų darbais, piešiniais, tautinine simbolika. Antrojo aukšto foje pasitinka ,,Meilės Tėvynei Dekalogas“, stendas su mokinių mintimis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“ (parengė lietuvių k. mokyt. L. Brajinskienė ir I. Vitauskienė), 5-IV  kl. mokinių angliškai parašyti akrostichai su žodžiu Lietuva ir laiškai Lietuvai (iniciavo anglų k. mokyt. E. Krištupaitė ir S. Grietnickienė). Per dailės pamokas mokiniai, padedami mokyt. V. Abrutienės, įvairiomis meninės išraiškos priemonėmis atskleidė Lietuvos laisvės temas. Per technologijų pamokas (mokyt. A. Čepulienė) nupintos draugystės apyrankės, kurios užriškos gimnazijos ir miestelio bendruomenės nariams.

Pasitinkant Kovo 11-ąją, surengtas baigiamasis projekto renginys. J. Šlimaitės atliktos dainos ,,Viešpaties lelija“ ir ,,Lietuva, Tu esi mana“ suvirpino giliausias sielos stygas. Vedantieji K. Virmauskas ir A. Kriščiūnaitė sakė, kad ,,Tėvynė neprasideda šiandien su mumis, tačiau ji negali augti ir duoti vaisių be mūsų. Būtent todėl mes ją priimame su pagarba, dėkingumu, kaip užduotį prasidėjusią prieš daugelį metų, kaip paveldą, kuris įkvepia mums tiek pasididžiavimo, tiek įsipareigojimo“. 3-IV klasių mokiniai pristatė savo surinktą medžiagą apie vieną šimtmečio dešimtmetį. Išgirdome daug įdomių, netikėtų, nežinomų faktų iš Lietuvos ir savo miestelio istorijos, geografijos, muzikos ar net madų pasaulio.

Dar vienas gražus šimtmečio ir Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo akcentas – dalyvavimas S. Butkaus knygos ,,Vyrai Gedimino kalne“ trečiojo leidimo pristatyme, kuris vyko Šiaulių r., Kurtuvėnuose. Kaip teigė renginio vedėjas D. Popovas, gyvenime viskas yra susiję. Kurtuvėniškis S. Butkus,   Lietuvos kariuomenės savanoris, oficialiai pripažintas pirmuoju savanoriu eiliniu, 1919 m. sausio 1 d. dalyvavo pirmą kartą iškeliant Lietuvos vėliavą Gedimino pilies bokšte Vilniuje. O 2017 m. sausio 1 d. Gedimino pilies bokšto vėliava perduota saugoti Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijai už nuopelnus ugdant mokinių pilietiškumą.

Projektas baigėsi, tačiau vyks dar ne vienas prasmingas renginys, skirtas Lietuvos šimtmečiui ir iškilioms asmenybėms, kūrusioms laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Vienas iš jų – Vladas Pūtvis-Putvinskis, kurio 145-ųjų gimimo metinių minėjimą rengsime spalio mėnesį.

Istorijos mokytoja Rainolda Drungėlienė