Mokslo pirmūnų ekskursija į Klaipėdą

Šaukėnų Vlado Pūtvio - Putvinskio gimnazija tradicinę Pirmūnų dieną paminėjo neįprastai. Vietoj kasmetinės iškilmingos šventės-koncerto, kurioje būdavo gražiai pagerbiami visi gimnazijos pirmūnai ir jų tėveliai, buvo nutarta geriausiuosius paskatinti net dviem ekskursijomis. Vyresnieji gimnazijos pirmūnai vyko į Vilnių. O kita ekskursija  - į Klaipėdą - mokslo metų pabaigoje buvo surengta pradinių klasių bei Lykšilio skyriaus pirmūnams.

Kiek niūroką, debesuotą gegužės rytą į gimnazijos aktų salę susirinko geriausieji pradinukai. Juos atlydėjusios mamos ir mokytojos būkštavo dėl nekokio oro. Tačiau vaikų nuotaika buvo puiki. Ypač pradžiugino  iškilminga ceremonija, kai,  įteikdami naujoviškus pirmūnų pažymėjimus, visiems šaunuoliams nuoširdžias šypsenas dalijo ir rankas spaudė gimnazijos vadovai - direktorius A. Armalis ir pavaduotoja A. Sutkienė. Aidint plojimams, savo nelengvomis pastangomis  „uždirbtus“ pažymėjimus atsiėmė net     32      gimnazijos pradinukai ir Lykšilio skyriaus pirmūnai.

O didžiulis autobusas prie gimnazijos vartų jau laukė visų apdovanotųjų, jų mokytojų ir mamų. Ekskursantų laukė tolimas kelias. Tikslas – Jūros vartai ir atnaujintas, patobulintas Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumas bei nepakartojamas delfinų pasirodymas. Kelionė neprailgo, o ir debesys, artėjant Klaipėdai, palengva išsisklaidė.

Kai kurie mokinukai pirmą kartą pamatė jūrą. Sunku apsakyti, kokius jausmus sukėlė galinga vandens  didybė, sunkiai į krantą dūžtančios putotos švininės bangos. Vaikai rinko jūros nugludintus akmenukus, gyrėsi net radę panašių į gintarus, o po to nuo molo smalsiai stebėjo pro Jūros vartus įplaukiančius ir išplaukiančius didžiulius laivus.

Į delfinariumą, įsikūrusį Smiltynėje, Kopgalyje, reikėjo keltis keltu. Tai taip pat buvo šaunu. Aplink lėtai plaukiantį keltą skraidė pulkai kirų, vadinamųjų „žuvėdrų“. Iš tolo matėsi kelionės tikslas – apvalus delfinariumo pastato kupolas. Rekonstruotame delfinariume dabar rengiami delfinų pasirodymai, terapijos seansai, vyksta kiti renginiai. Mūsų ekskursantai labai nekantravo susipažino su vienais iš intelektualiausių jūros žinduolių, delfinais, Juodosios jūros afalinomis. Įspūdingas delfinų šou sužavėjo visus. Ir ko tik delfinai nesugeba! Jie išneria iš vandens, pakildami į orą net keletą metrų, geba dainuoti, net piešti.

Kupini įspūdžių mažieji pirmūnai skubėjo vėl į keltą, į autobusą ir pasuko namų link. Ten  pavargusių, bet laimingų keliautojų pasakojimų laukė namiškiai. Kelionę, delfinų pasirodymus apmokėjo gimnazija. 

Dainora Šidlauskienė, Lykšilio pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja.