Mūsų gimnazijos mokiniai - konkurso nugalėtojai

Gegužės 10 dieną Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centre vyko renginys „Vietovardžių metai: mūsų Kražiai“, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Šio renginio metu Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus vardu buvo padėkota raštingiausiems rajono mokiniams, tarp jų ir mūsų gimnazijos šeštokui J. Tamašauskui ir aštuntokui K. Lavickui bei jų mokytojoms I. Vitauskienei bei L. Brajinskienei. Taip pat buvo paskelbti A. Monkauskaitės fondo ir „Bičiulio“ redakcijos skelbto publicistikos konkurso „Žmogus šalia manęs“ rezultatai bei apdovanoti nugalėtojai. Pirmoji vieta atiteko 5 klasės mokinei Žygintei Gotautaitei už rašinėlį „Mano močiutė- tremtinė“, trečioji- 8 klasės mokiniui Kristupui Lavickui už rašinį „Ragino kalbėti žemaitiškai“. Iš viso šiam konkursui darbus rašė 4 mūsų gimnazijos mokiniai- Ž. Gotautaitė, A. Vyšniauskaitė, R. Alasauskaitė, K. Lavickas, o rašiniai buvo publikuojami rajoniniame laikraštyje „Bičiulis“.

Lietuvių k. mokytoja metodininkė L. Brajinskienė