Leidinio pristatymas Švietimo ir mokslo ministerijoje

Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja I. Vitauskienė ir istorijos mokytoja R. Drungėlienė lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje, kur  vyko Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros leidinio „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ pristatymas.

Leidinyje pateikiama vienuolikos į bendradarbiaujantį tinklą įsijungusių bendrojo ugdymo mokyklų patirtis analizuojant, kokią įtaką mokytojų mokymasis daro mokinių mokymuisi ir jų pasiekimams, taip pat mokyklas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Leidinys skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, vadovams, savivaldybių administracijų padalinių specialistams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojams. Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokytojai  2015 metais įsijungė  į Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vykdomą projektą „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. Projekto esmė – skaitymo strategijų kortelių ir kolegialaus grįžtamojo ryšio metodo taikymo galimybės. Akcentuojamas mokinių skaitymo įgūdžių gerinimas. Ugdymo procese imta taikyti skaitymo strategijų metodines rekomendacijas, naudojamos skaitymo strategijų kortelės, atliekami diagnostiniai skaitymo įgūdžius lavinantys testai, taikytas grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo modelis. Projekto metu lietuvių kalbos mokytoja metodininkė I. Vitauskienė vedė atvirą pamoką, kurią stebėjo gimnazijos administracijos darbuotojai, kolegos,  Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus vedėja L. Gudaitė  ir LEU dėstytojas dr. A. Juozaitis. Po pamokos mokėmės praktiškai teikti ir priimti kolegialų grįžtamąjį ryšį, ekspertai dalijosi naudingais pastebėjimais, gerąja patirtimi.  

Leidinyje publikuojami  Šaukėnų Vlado Pūtvio – Putvinskio gimnazijos mokytojų,  projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“ dalyvavusios komandos geroji patirtis, ekspertų L. Gudaitės, N. Toleikytės, E. Bakonio, V. Sičiūnienės, dr. A. Juozaičio pastebėjimai, įžvalgos, komentarai.

I. Vitauskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė