Laisvės Gynėjų dienos minėjimas

Laisvė - pirmas ir tikrasis žmogaus, ir visos tautos laimės, ir gerovės šaltinis. Daugelis karų , nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Netekti laisvės - netekti galimybės augti ir tobulėti. Lietuvių tautos laisvė išpirkta Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir savo jėgomis ginsime Tėvynės laisvę. Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991m. sausio 13 –osios įvykiai. Jie pareikalavo aukų: apie 700 žmonių buvo sužeista, 14 žuvusių. Mes šiandien žinome, jog Lietuvos didvyrių dėka esame laisvi.

28-ąjį kartą buvo minimi sausio 13 - osios įvykiai. Kartu su kitomis Lietuvos organizacijomis, mūsų gimnazija įsijungė į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. Languose uždegtos žvakutės priminė žuvusiuosius. IIG klasės mokiniai ir „Jaunųjų kraštotyrininkų“ būrelio nariai ikimokyklinukams, 1-4 ir 5- IV kl. mokiniams priminė tragiškuosius sausio įvykius, kai sovietinė kariuomenė siekdama įvykdyti perversmą, norėjo užimti televizijos bokštą ir nutildyti laisvą žodį. Lietuvos Nepriklausomybės priešai taikė tiesiai į širdį. Buvo šaudoma į laisvą žodį, į lietuvišką kalbą. Sunkūs svetimšalių batai pirmiausiai trypė laikraštį, knygą, nes iš jų sklido „...IR ŠVIESA IR TIESA“.