Ketvirtokų išleistuvės

Baigiantis mokslo metams ketvirtokai  tėvelius ir mamytes, močiutes ir senelius, sesutes ir broliukus pakvietė į  išleistuvių šventę. Į saulės apšviestą ir tėvelių išpuoštą salę linksmi ir pakylėti rinkosi svečiai. Jau pirmieji posmai nuteikė prisiminimams. Skambėjo melodingos dainos, prasmingi žodžiai. Ketvirtokai gražiausius padėkos žodžius skyrė tėveliams, mokytojoms. Atsisveikinant su vaikyste, visus labai pradžiugino trečiokų sveikinimai, jų dovanoti žaidimai. Šiemet pradinio ugdymo pažymėjimus mokyklos direktorė Rima Andrulienė  įteikė 22 ketvirtiokams. Šventė neprailgo, o jos pabaigoje visi pasivaišinome didžiuliu tortu.

Ketvirtokai ir mokytoja  Snieguolė