Kai mokykla pašaukia

Saulėtą birželio 17 dienos rytą Šaukėnų miestelis sujudo lyg bičių avilys. Iš visų Lietuvos pakraščių į gimtąjį kraštą subūrė  ir jaunus, ir senus Šaukėnų  baltuolė  burė – mokykla, švenčianti 150 metų jubiliejų.
Šventė prasidėjo Šaukėnų Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje, kur parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius aukojo šv. Mišias.
Jautri, labai šilta ir nuoširdumu pripildyta šventė persikėlė į Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnaziją, kuri šiais metais išleidžia jau 61–ąją abiturientų laidą. Čia kasdieninis mokyklos skambutis sukvietė susirinkusius į šventinį minėjimą.
Iškilmingą minėjimą, į kurį sugužėjo virš 220 žmonių, vedė 30–osios  laidos abiturientė, pradinių klasių  mokytoja metodininkė Jūratė Gotautienė ir  būsimas gimnazijos abiturientas, mokinių komiteto pirmininkas  Klaudijus Virmauskas. Tylos minute buvo pagerbti  mokytojai bei  mokiniai iškeliavę Anapilin.
Džiugiais aplodismentais pasveikinti buvę mokyklos vadovai ir pedagogai ilgiau ar trumpiau savo širdį ir žinias dalinę mokiniams, tarp kurių buvęs ilgametis mokyklos direktorius Stasys Jokubauskas, direktoriaus pavaduotojai Viktoras Laurynas ir Vytautas Mažeika, mokytojos Aldona Bacevičienė, Stefanija Spudaitė, Valerija Kniūrienė, Genovaitė Bielskienė, Birutė Černiakovienė ir daugelis kitų, labai šiltai pasitiktų, lauktų, geru žodžiu minimų.
Sveikinimo kalboje gimnazijos direktorė Rima Andrulienė priminė esminius Šaukėnų mokyklos kūrimosi etapus, kurių pradžia 1803 metai, kai buvo atidaryta parapinė mokykla, o po 64–erių metų, 1867 m. įkurta rusiška pradinė mokykla, vėliau progimnazija, septynmetė, vidurinė, o nuo 2014 m. Vlado Pūtvio -Putvinskio gimnazija. Pasak direktorės, mokykloje svarbiausi ne vadovėliai, ne technologijos, kad ir pačios geriausios, bet... žmonės.  Nes mokykla jungia mus visus: jaunus ir senus, mokinius ir mokytojus, esančius ir išėjusius.
Istorijos mokytojos metodininkės Rainolda  Drungėlienė ir Violeta Kučinskienė apžvelgė mokyklos nueitą paskutinių penkerių metų kelią.
Džiugus iškilmių akcentas – muzikinė dovana. Šventės svečiams koncertavo Gimnazijos muzikos skyriaus mokytojai Violeta Valantukevičienė, Diana Astrauskienė ir Aidas Kalinčikas bei jų paruošti  mokiniai, mamų šokių kolektyvas „Iliuzija“, vadovė Rita Blaževičienė,   taip pat  buvę šios mokyklos  mokiniai: dabar jau mokytoja Živilė Gedvilaitė ir operos solistas Liutauras Sutkus.
Į šventę buvo pakviesta daug garbių svečių. Deja kai kurie jų negalėjo atvykti, bet jie atsiuntė sveikinimus,  palinkėjimus, kuriuos perskaitė renginio vedėja Jūratė Gotautienė.
Labai džiugu, kad šventę pagerbė ir prasmingus linkėjimus išsakė Seimo nario Juozo Rimkaus patarėja Janina Skeberdienė, Kelmės rajono savivaldybės Tarybos narys Vytautas Barkauskas, Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Danutė Genutienė, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, mūsų gimnazijos kuratorė Irena Janušienė.
Šventės dalyvius garbingo jubiliejaus proga sveikino, tolesnio bendradarbiavimo linkėjo Vlado Pūtvio-Putvinskio giminės atstovas Tautvilas Pūtvis, Šaukėnų seniūnas, 23–osios laidos abiturientas ir buvęs mokyklos mokytojas Algimantas Šukys, Šaukėnų kultūros ir amatų centro direktorius Martynas Dzimidas, Vidsodžio pagrindinės mokyklos direktorius Vaidas Monkevičius, gimnazijos tėvų komiteto pirmininkė Edita Ričkuvienė. Labai jautrus ir šiltas sveikinimas suskambėjo latvių liaudies dainos posme, kurį sudainavo Latvijos Salacgrivos vidurinės mokyklos mokytojos su direktore Sanita Šlekone priešakyje. 
Visus susirinkusius sveikino ir savo prisiminimais dalinosi buvęs mokyklos direktorius Stasys Jokubauskas, buvęs direktoriaus pavaduotojas Vytautas Mažeika, 3–osios laidos abiturientas, buvęs Kražių vidurinės mokyklos direktorius Vaclovas Bružas, 10–osios laidos  abiturientė Stasė Bražaitė – Žebuolienė ir jos sesuo Ona Bražaitė – Šapalienė, 21–osios laidos abiturientės Alma Kančelskienė ir Eleonora Staševičienė ne tik sveikino susirinkusiuosius, bet ir kvietė visus 21–osios laidos abiturientus į susitikimą.
Po iškilmingos dalies šventė tęsėsi sporto salėje, kur prie kavos, arbatos puodelio seni suolo ar klasės draugai galėjo pasikalbėti. Mokyklos muziejuje kiekvienas galėjo paieškoti savo vaikystės nuotraukų, o ištuštėjusiose ir nejaukiai tyliose klasėse gavo progą prisiminti savo vaikystę, kuri taip ir liko tarp šių sienų ir tikrai niekur neišskrido.
Kad šventė būtų graži, daug prisidėjo direktorės pavaduotoja Albina Sutkienė, mokyklą puošusios Danutė Rimkevičienė, Vilija Abrutienė, Aistė Čepulienė, koncerto dalyvius dainuoti ir groti išmokė Violeta Valantukevičienė, Diana Astrauskienė, Ingrida Ručinskienė ir Aidas Kalinčikas.  Už pagalbą ir paramą organizuojant šį renginį  nuoširdžiai dėkojame gimnazijos bendruomenei, tėvų komitetui, taip pat Romai ir Stasiui Jankauskams.

Iki kitų prasmingų susitikimų!