Finansinės ataskaitos

IV ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2018 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita (2018 m.)
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita (2018 m.)
IV ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
Atsargų vertės pasikeitimas per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį.
Finansavimo sumų likučiai 2018 m.
Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2018 m.
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per 2018 m. ataskaitinį laikotarpį
Informacija apie įsipareigojimų dalį eurais ir užsienio valiutomis 2018 m.
Informacija apie išankstinius apmokėjimus 2018 m.
Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 2018 m.
Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2018 m.
Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2018 m.
Pagrindinės veiklos pajamų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte 2018 m.
Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2018 m.
2018 m. informacija pagal veiklos segmentus

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m.)
IV ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita (2017 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2017 m.)
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2017 m.)
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2016 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2016 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)