Finansinės ataskaitos

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
II ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2018 m.)
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2018 m.)
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2018 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017 m.)
IV ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita (2017 m.)
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita (2017 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2017 m.)
II ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
II ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2017 m.)
I ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2017 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2017 m.)
I ketvirčio finansinių ataskaitų sutrumpintas aiškinamasis raštas (2017 m.)
I ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2017 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio grynojo turto pokyčių ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)
IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo (2016 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)
III ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita (2016 m.)
III ketvirčio finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (2016 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2016 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2016 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2015 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2015 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2014 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2014 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2013 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2013 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2012 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2012 m.)

IV ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
III ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
II ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)

I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (2011 m.)
I ketvirčio finansinės būklės ataskaita (2011 m.)