Darbuotojai

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pedagogai

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Pedagogų kvalifikacija
1. Rima Andrulienė   Direktorė Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, III vadybos
2. Albina Sutkienė   Direktoriaus pav. ugdymui Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, II vadybos
3. Vilija Abrutienė  Mokytoja Mokytoja
4. Jurgita Alasauskienė  Soc. pedagogė Vyresn. socialinė pedagogė
5. Diana Astrauskienė  Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
6. Jonas Baliutavičius   Mokytojas Fizikos, matematikos vyresn. mokytojas
7. Lina Brajinskienė   Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
8. Laima Bružienė  Logopedė-spec. pedagogė  Vyresn. spec. pedagogė–vyresn. logopedė
9. Aistė Čepulienė Mokytoja Mokytoja
10. Rainolda Drungėlienė  Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
11. Vitalija Riškuvienė  Mokytoja Muzikos vyresn. mokytoja
12. Jūratė Gotautienė   Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
13. Antanas Gricius   Mokytojas Kūno kultūros vyresn. mokytojas
14. Kristina Gotautienė   Mokytoja Kūno kultūros vyresn. mokytoja
15. Jūratė  Kačinskienė  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
16. Vilma Kaktytė Mokytoja Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
17. Aidas Kalinčikas Mokytojas Muzikos mokytojas metodininkas
18. Violeta Kučinskienė IUG auklėtoja, mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
19. Vytautas Mažulis Mokytojas Technologijų vyresn. mokytojas
20. Rasa Nausėdienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
21. Edita Krištupaitė Mokytoja Anglų kalbos metodininkė
22. Romutė Pešelienė Mokytoja Geografijos vyresn. mokytoja
23. Ligyta Pluščiauskienė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
24. Snieguolė Gotautienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
25. Ilona Ramanauskienė Mokytoja Lietuvių k. mokytoja, rusų k.  vyresn. mokytoja
26. Arūnas Romanovas Mokytojas IT vyresn. mokytojas
27. Ingrida Ručinskienė Mokytoja Mokytoja
28. Stefanija Grietnickienė Mokytoja Anglų, lietuvių k. vyresn. mokytoja
29. VirginijaValančauskienė Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresn. mokytoja
30. Violeta Valantukevičienė Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
31. IrenaVitauskienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
32. Vanda Žutautienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja
33. Vaiva Bukavičienė Psichologo asistentė -
34. Loreta Račkauskienė Mokytoja Tikybos mokytoja metodininkė
35. Regina Damanskienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja