Darbuotojai

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos pedagogai

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Pedagogų kvalifikacija
1. Rima Andrulienė   Direktorė Lietuvių kalbos vyresn. mokytoja, III vadybos
2. Albina Sutkienė   Direktoriaus pav. ugdymui Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, II vadybos
3. Vilija Abrutienė  Mokytoja Mokytoja
4. Jurgita Alasauskienė  Soc. pedagogė Vyresn. socialinė pedagogė
5. Diana Astrauskienė  Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
6. Jonas Baliutavičius   Mokytojas Fizikos, matematikos vyresn. mokytojas
7. Lina Brajinskienė   Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
8. Laima Bružienė  Logopedė-spec. pedagogė  Vyresn. spec. pedagogė–vyresn. logopedė
9. Aistė Čepulienė Mokytoja Mokytoja
10. Rainolda Drungėlienė  Mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
11. Vitalija Riškuvienė  Mokytoja Muzikos vyresn. mokytoja
12. Jūratė Gotautienė   Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
13. Antanas Gricius   Mokytojas Kūno kultūros vyresn. mokytojas
14. Kristina Gotautienė   Mokytoja Kūno kultūros vyresn. mokytoja
15. Jūratė  Kačinskienė  Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Pradinių klasių vyresn. mokytoja
16. Vilma Kaktytė Mokytoja Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė
17. Aidas Kalinčikas Mokytojas Muzikos mokytojas metodininkas
18. Violeta Kučinskienė IUG auklėtoja, mokytoja Istorijos mokytoja metodininkė
19. Vytautas Mažulis Mokytojas Technologijų vyresn. mokytojas
20. Rasa Nausėdienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
21. Ernesta Norvaišaitė Mokytoja Anglų kalbos vyresn. mokytoja
22. Rasa Pečiulienė Mokytoja Vokiečių kalbos vyresn. mokytoja, etikos mokytoja
23. Romutė Pešelienė Mokytoja Geografijos vyresn. mokytoja
24. Ligyta Pluščiauskienė Mokytoja Pradinių klasių mokytoja metodininkė
25. Snieguolė Gotautienė Mokytoja Pradinių klasių vyresn. mokytoja
26. Ilona Ramanauskienė Mokytoja Lietuvių k. mokytoja, rusų k.  vyresn. mokytoja
27. Živilė Ratinienė Mokytoja Muzikos vyresn. mokytoja
28. Danutė Rimkevičienė Mokytoja Dailės, technologijų mokytoja metodininkė
29. Arūnas Romanovas Mokytojas IT vyresn. mokytojas
30. Ingrida Ručinskienė Mokytoja Mokytoja
31. Stefanija Grietnickienė Mokytoja Anglų, lietuvių k. vyresn. mokytoja
32. VirginijaValančauskienė Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė, chemijos vyresn. mokytoja
33. Violeta Valantukevičienė Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
34. IrenaVitauskienė Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
35. Vanda Žutautienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja
36. Vaiva Bukavičienė Psichologo asistentė -
37. Loreta Račkauskienė Mokytoja Tikybos mokytoja metodininkė
38. Regina Damanskienė Mokytoja Matematikos vyresn. mokytoja