Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto 

 APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis  2016 m. II ketvirtį Eur  Etatų skaičius 2017 m. II ketvirtis Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis  2017 m. II ketvirtį Eur.
1. Direktorė 1181.00 1.00 1,096.20
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1109.00 1.00 1,070.10
3. Skyriaus vedėja 921.23 0.25 809.12
4. Mokytojas   0.33 414.99
5. Mokytojas   3.56 421.52
6. Vyr. mokytojas   4.45 451.53
7. Vyr. mokytojas   1.18 456.75
8. Vyr. mokytojas   12.43 473.72
9. Mokytojas metodininkas   3.01 491.99
10. Mokytojas metodininkas   17.12 507.65
11. Mokytojo padėjėja  325.00 1.00 430.65
12. Psichologo asistentė 522.00 1.00 549.41
13. Logopedas 582.00 0.50 604.22
14. Specialusis pedagogas 582.00 0.50 604.22
15. Socialinis pedagogas 664.00 1.00 736.02
16. Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas 609.00 0.61 652.50
17. Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 522.00 0.61 587.25
18. Pailgintos grupės auklėtojas 617.70 0.50 652.50
19. Auklėtojo padėjėjas 350.00 0.50 395.42
20. Vyr. bibliotekininkė 653.00 1.00 549.41
21. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 404.70 1.00 626.40
22. Vyr. buhalterė 639.00 1.00 769.95
23. Raštinės vedėjas 461.50 1.00 554.63
24. Informacinių technologijų specialistas   1.00 417.60
25. Vairuotojas 350.00 2.00 417.60
26. Budėtojas 350.00 1.00 380.00
27. Rūbininkas 350.00 1.00 380.00
28. Kiemsargis 350.00 1.00 380.00
29. Valytojas 350.00 5.20 380.00
30. Darbininkas 350.00 2.00 380.00