Darbo užmokestis

Informacija apie darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. Balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu. (2009 m. Gruodžio 16 d. Nr. 1721 redakcija)

 APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis  2016 m. III ketvirtį Eur  Etatų skaičius 2017 m. III ketvirtis Vidutinis 1 etato mėnesio darbo užmokestis  2017 m. III ketvirtį Eur.
1. Direktorė 1095.89 1.00 1,096.20
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1068.55 1.00 1,070.10
3. Skyriaus vedėja 796.27 0.25 809.10
4. Mokytojas (stažas iki 10 metų) 406.48   414.99
5. Mokytojas (stažas virš 15 metų) 413.58   421.52
6. Vyr. mokytojas (stažas iki 10 metų) 441.98   451.53
7. Vyr. mokytojas (stažas nuo 10 iki 15 metų) 447.30   456.75
8. Vyr. mokytojas (stažas virš 15 metų) 465.05   473.72
9. Mokytojas metodininkas (stažas nuo 10 iki 15 metų) 482.80   491.99
10. Mokytojas metodininkas (stažas virš 15 metų) 497.00   507.65
11. Mokytojo padėjėja  390.00 1.00 441.09
12. Psichologo asistentė 566.58 1.00 576.81
13. Logopedas 622.67 0.50 634.24
14. Specialusis pedagogas 622.67 0.50 634.24
15. Socialinis pedagogas 786.86 1.00 809.10
16. Priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogas 639.00 0.61 652.50
17. Ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtojas 576.88 0.61 587.25
18. Pailgintos grupės auklėtojas 639.00 0.50 652.50
19. Auklėtojo padėjėjas 390.50 0.50 395.42
20. Vyr. bibliotekininkė 548.48 1.00 549.41
21. Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) 568.00 1.00 652.50
22. Vyr. buhalterė 926.55 1.00 809.10
23. Raštinės vedėjas 553.80 1.00 554.63
24. Informacinių technologijų specialistas 404.70 1.00 522.00
25. Vairuotojas 380.00 2.00 469.80
26. Budėtojas 380.00 1.00 380.00
27. Rūbininkas 380.00 1.00 380.00
28. Kiemsargis 380.00 1.00 380.00
29. Valytojas 380.00 5.20 380.00
30. Darbininkas 350.00 2.00 380.00
      25.67