Dėmesio!

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUS
Skelbia mokinių priėmimą 2017–2018 m. m.

I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:

- fortepijono (8 m. mokymo programa);
- smuiko (8 m. mokymo programa);
- gitaros (8 m. mokymo programa);
- pučiamųjų: išilginės fleitos (8 m. mokymo programa);
- chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
- solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

II. Į neformalaus ugdymo trumpalaikes programas:

- ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);
- mėgėjų (instrumentų, vokalo);
-  meninės saviraiškos ugdymo ( gitaros instrumento, kompiuterinių muzikos technologijų)

Priėmimas vyks:
​GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIUJE 107 kab. (I AUKŠTE)
2017 m. gegužės 29 d. 14 val.
Mokslas mokamas.