Civilinės saugos stalo pratybos

Lapkričio 30d. gimnazijoje vyko Civilinės saugos stalo pratybos tema ,,Dėl mokinių evakavimo gresiant ar susidarius ekstremaliai situacijai“. Pratybų metu buvo išanalizuoti gimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės, asmenų, atsakingų už informacijos priėmimą ir perdavimą, ir asmenų, atsakingų už perspėjimą ir informavimą, veiksmai organizuojant ir vykdant mokinių evakavimą iš pastato ekstremalios situacijos metu. Pagal pateiktas sąlygas pratybų dalyviai analizavo ir vertino pateiktas situacijas, vyko diskusijos darbo grupėse. Gimnazijos darbuotojams buvo pateikta papildoma informacija evakavimo organizavimo, ekstremalių situacijų skelbimo ir atšaukimo klausimais. Atlikdami užduotis, pratybų dalyviai iš pateiktų įvykių aprašų atpažino ekstremalią situaciją bei analizavo atsakingų asmenų veiksmus. Pratybas stebėjo ir vertino Kelmės rajono priešgaisrinės saugos tarnybos Šaukėnų ugniagesių komandos gelbėtojas Alvydas Gotautas ir gimnazijos pavaduotoja ugdymui Albina Sutkienė. Gimnazijos civilinės saugos stalo pratybų organizavimas ir vykdymas įvertintas gerai.

Pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams  Asta Vaičiulienė