Biudžeto ataskaitos

2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2019 m . I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2019 m. I ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų

2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2018 m . IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2018 m. IV ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų

2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2018 m. III ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas 
2018 m . III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2018 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2018 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2018 m . II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2018 m. II ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2018 m. II ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas
2018 m . I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2018 m. I ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
 

2017 m. IV ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas 
2017 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m . IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2017 m. IV ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2017 m. IV ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

2017 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2017 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2017 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
 

2017 m. II ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas 
2017 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2017 m. II ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2017 m. II ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
2017 m . II ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

2017 m. I ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas 
2017 m. I ketvirčio asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos knyga už I ketvirtį
2017 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2017 m. I ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2017 m. I ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)
2017 m . I ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti

ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS 2017 M. BIUDŽETO SĄMATA
ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS 2016 M. BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITA

2016 m. IV ketvirčio financinės nuomos (lizingo) pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimai
2016 m . IV ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2016 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2016 m. IV ketvirčio biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkimo pateikimas 
2016 m. IV ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų
2016 m. IV ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (biudžeto lėšos)

2016 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
2016 m . III ketvirčio biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti
2016 m. III ketvirčio financinės nuomos (lizingo) pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimai
2016 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (1)
2016 m. III ketvirčio  mokėtinų ir gautinų sumų (2)

2016 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2016 m. II ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2016 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2016 m. I ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2015 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2015 m. IV ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2013 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2013 m. IV ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2013 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2013 m. III ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2013 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2013 m. II ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2013 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2013 m. I ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2012 m. IV ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2012 m. IV ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2012 m. III ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2012 m. III ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2012 m. II ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2012 m. II ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.

2012 m. I ketvirčio biudžeto ataskaitų aiškinamasis raštas.
2012 m. I ketvirčio biudžetinės veiklos ataskaita.