Aktyvus pradinių klasių mokinių tėvų susirinkimas

Siekiant bendro tikslo – kokybiško bei visapusiško ugdymo – neatsiejamas tėvų, mokytojų, administracijos bendradarbiavimas. Todėl kovo 3 d. pradinių klasių mokinių tėveliai buvo pakviesti į Aktyvų susirinkimą, kurį vedė pradinių  klasių mokytoja metodininkė Jūratė Gotautienė. Susirinkimą pradėjo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Albina Sutkienė. Ji perskaitė pranešimą „Individualios vaiko pažangos siekime kartu“.

Tėveliai, pasidaliję į keturias grupes, dirbo visą popietę. Pirmiausiai buvo kritikai. Jų buvo paprašyta užrašyti, kas, jų nuomone, mokykloje nepatinka. Kiekvienos grupės atstovas pristatė savo grupės pareikštą kritiką. Vėliau tėveliai dalijosi mintimis, kas mokykloje patinka, džiugina. Pabaigoje surašė pasiūlymus.

Pertraukėlių metu, vaišindamiesi kava, arbata, tėveliai bendravo su mokytojais, administracijos atstovais.

Tėveliai džiaugėsi susirinkimo forma ir pageidavo daugiau tokių netradicinių susirinkimų.