Žmogaus saugos pamoka projekte „Dirbsiu saugiai“

Mūsų gimnazijos 5-6 klasių mokiniai pareiškė norą pirmą kartą tapti Valstybinės darbo inspekcijos organizuojamo projekto „Dirbsiu saugiai“, kurio tikslas – skatinti mokinius atkreipti dėmesį saugos ir sveikatos svarbą darbe, populiarinti šios srities žinias jaunesniųjų mokinių tarpe, juos įtraukti konkrečiai susipažįstant su saugaus darbo sąvoka, pagrindiniais saugaus darbo reikalavimais, elementais, dalimi. Ir penktadienį, balandžio 12 dieną sulaukėme svečių: Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiosios darbo inspektorės Vilijos Visockienės ir UAB „Hampidjan Baltic“ darbų saugos ir sveikatos specialistės Janinos Tamkienės, kurios paprastai supažindino mokinius su dažniausiai kylančiais pavojais darbe bei aplinkoje ir būdais, kaip išvengti nelaimių, pademonstravo ir leido išbandyti saugiam darbui naudojamas asmenines apsaugos priemones. Dėkojame už šią pamoką, kurią skiriame Balandžio 28-ąjai - Pasaulinei darbuotojų saugos ir sveikatos dienai paminėti.

Asta Vaičiulienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams.