Šaulių sąjungos įkūrėjui Vl. Pūtviui-Putvinskiui - 145

Spalio 12 dieną Šaukėnų kultūros ir amatų centre vyko renginys, skirtas Vlado Pūtvio- Putvinskio 145-osioms gimimo metinėms paminėti. Renginį organizavo Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos bendruomenė ir Kultūros bei amatų centras.

Į šventę atvyko ir garbingų svečių: Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna, Vlado Putvinskio- Pūtvio  klubo prezidentas, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Stasys Ignatavičius, Kelmės r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas, generolo Povilo Plechavičiaus 6-osios rinktinės vadas, atsargos pulkininkas leitenantas Kazimiras Čiuplinskas, Vl. Pūtvio- Putvinskio giminės atstovas Tautvilas Putvis, generolo  P. Plechavičiaus 6-osios rinktinės šauliai.

Šventė prasidėjo vėliavos pagerbimu. Gimnazijos direktorė R. Andrulienė sveikino šventės dalyvius bei dėkojo visiems, kuriems rūpi šios iškilios asmenybės atminimas. Kelmės krašto muziejaus muziejininkas R. Serva perskaitė apie Vl. Pūtvį- Putvinskį pranešimą, parengtą remiantis to meto spauda. Lietuvos Šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas G. Koryzna ragino mokinius nepasimesti pasaulyje, rūpintis Lietuva bei lietuviškumo išsaugojimu ir dovanojo ,,Įsakymus šauliams“. Vlado Putvinskio- Pūtvio klubo prezidentas S. Ignatavičius įteikė gimnazijai Vlado Putvinskio atminimo medalį, sukurtą 145-osioms gimimo metinėms. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas priminė, jog minint Lietuvos valstybės šimtmetį minimas ir Vl. Pūtvio-Putvinskio jubiliejus.T. Putvis visos giminės vardu dėkojo susirinkusiems, džiaugėsi, jog Vl. Pūtvis- Putvinskis prisimenamas, linkėjo visiems laikytis jo idėjų. Generolo P. Plechavičiaus 6-osios rinktinės vadas, atsargos pulkininkas leitenantas K.Čiuplinskas priminė, jog ir šiandien Šaulių sąjunga remiasi Vl. Pūtvio-Putvinskio ideologija.

Šventė metu buvo rodomi fragmentai iš filmo ,,Gimtinėn sugrįžtantys“, 7 klasės mokiniai T. Kazlauskas, S. Jurčytė, A. Turskytė skaitė Vl. Pūtvio- Putvinskio ir jo žmonos laiškus, 6 kl. mokinys J. Tamašauskas skaitė buvusios mokinės K. Taraškaitės ,,Odę Putvinskiui“, jaunieji šauliai E. Rimša ir G.Biknys perskaitė Šaulio įsakus. Renginyje skambėjo gimnazijos Muzikos skyriaus mokinių dainos ( E. Baltrušaitytė, mergaičių ansamblis, mokytoja I. Ručinskienė), šoko gimnazijos mokinių ir jų mamų šokių kolektyvai, grojo Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestras (vadovas S. Klimas). Vl. Pūtvio- Putvinskio atminimą puoselėjantys gimnazijos jaunieji šauliai (vadovė K. Gotautienė) vyko padėti gėlių ant kapo. Po šventės visi susirinkusieji buvo vaišinami šauliška koše.

Mokytoja L. Brajinskienė