Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje- mokyklinis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys

Kovo 29-osios popietę Šaukėnų Vlado Pūtvio- Putvinskio gimnazijoje vyko mokyklinis projekto ,,Lyderių laikas 3“ renginys. Jame dalyvavo į projektą įsitraukusių gimnazijų- Pakražančio, Tytuvėnų, Kražių Žygimanto Liauksmino ir Šaukėnų- pedagogai. Renginio dalyvius sveikino gimnazijos direktorė  Rima Andrulienė, o renginį vedė Metodinės tarybos pirmininkė Jūratė Gotautienė. Susirinkusieji dalijosi patirtimi, kaip sekasi veikti pagal ,,Pamokos studijos“ metodą, diskutavo, kuo šis metodas yra naudingas ugdymo procese, kaip tai padeda ,,augti“ mokiniui ir mokytojui, siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos.

Diskusijos metu prieita prie išvados: ,,Pamokos studijos“ metodas leidžia pamatyti svarbiausią ugdymo procese- mokinį, jo poreikius, lūkesčius, išgirsti mokytojui jo pasiūlymus. Atsižvelgdamas  į juos, mokytojas kartu su kolegomis gali tobulinti pamoką, ieškoti naujų būdų bei metodų, susitarimų su mokiniu siekiant bendro tikslo- ugdymo kokybės gerinimo.

Mokytoja L. Brajinskienė