Šaukėnų mokyklai – 150 metų

Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje įvyko renginys  „Šaukėnų mokyklai –150 metų”. Renginyje buvo apdovanoti mokiniai, užėmę prizines vietas įvairiose olimpiadose, konkursuose, varžybose, padėkota juos ruošusiems mokytojams.  

Renginį pradėjusi Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė R. Andrulienė  pristatė mokyklos istoriją, o gimnazijos svečias Tautvilas Putvis, Vlado Pūtvio-Putvinskio giminės atstovas, pasidžiaugęs nepamirštamais garsaus savo protėvio darbais, paskatinamąjį prizą už gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą  įteikė  3 G klasės mokiniui   K. Virmauskui,  kuris yra  gimnazijos mokinių komiteto pirmininkas, mokslo pirmūnas, iniciatyvus mokinys, vedantis gražius renginius ne tik savo mokykloje, bet ir rajone, aktyvus Lietuvos moksleivių sąjungos narys, Kelmės mokinių savivaldos informavimo centro savanoris ir rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys, Respublikinio konkurso „Praeities stiprybė-dabarčiai” nugalėtojas, jaunasis šaulys, nuoširdžiai besistengiantis, kad visų mokinių laisvalaikis būtų turiningesnis ir įdomesnis. Gimnazijos muzikos skyriaus mokiniai visus pradžiugino gražia  koncertine programa (mokytojai V. Valantukevičienė, A.Kalinčikas, I.Ručinskienė, D. Astrauskienė).

Gimnazijos direktorė R. Andrulienė ir pavaduotoja ugdymui A. Sutkienė diplomus ir  rašiklius su užrašu „Šaukėnų mokyklai – 150“ įteikė įvairių dalykų olimpiadose ir  konkursuose prizines vietas laimėjusiems mokiniams. Medaliais buvo apdovanoti edukacinių konkursų „Olympis 2016 – Rudens sesija“ ir „Olympis 2017 – Pavasario  sesija“ nugalėtojai. Apdovanoti ir mokytojai, kurie savo mokiniams padėjo siekti gerų rezultatų, tai V. Valančauskienė, L.Pluščiauskienė, I.Vitauskienė, V.Mažulis, V.Kaktytė, V.Kučinskienė, R. Pešelienė, D. Rimkevičienė, S. Gotautienė, E. Norvaišaitė, L.Brajinskienė, V. Žutautienė, A. Romanovas, I. Ramanauskienė. Apdovanoti   gimnazijos muzikos skyriaus mokiniai ir grupė „Nieko negalvojam“, dalyvavę įvairiuose konkursuose ir laimėję prizines vietas (mokytojai A. Kalinčikas, V. Valantukevičienė, I. Ručinskienė). Gimnazijoje daug sportuojančių mokinių, kurie savo pasiekimais garsina mokyklos vardą  ne tik rajone, bet ir Lietuvoje ar net Europoje, tai E. Valčiukas, Europos  klasikinės jėgos trikovės  čempionas ir M. Valantukevičius, pasiekęs gimnazijos šuolio į aukštį rekordą (175 cm.). Apdovanoti mokiniai, tapę įvairių rungčių rajono, zoninių, tarpzoninių, tarptautinių varžybų „Lačausis - 2016“  nugalėtojais (mokytojai  A. Gricius, V. Abrutienė, K.  Gotautienė).

Renginys „Šaukėnų mokyklai – 150“ visiems susirinkusiems suteikė daug gerų emocijų – buvo prisiminta Šaukėnų mokyklos istorija, solidžiu prizu apdovanotas aktyviausias, gerai besimokantis gimnazijos mokinys, įteiktos padėkos, specialiai mokyklos jubiliejui pagaminti rašikliai, pagerbti įvairių konkursų, olimpiadų prizininkai ir juos ruošę mokytojai. Tad vasarą pasitikome gerai nusiteikę - išklausę skambių muzikos skyriaus mokinių atliekamų dainų, gėrėjomės linksmame šokio sūkury besisukančių  mokinių šypsenomis.

I. Vitauskienė, lietuvių kalbos mokytoja